Historie sboru

Hostivický pěvecký sbor byl založen v listopadu 2011 z iniciativy Jitky Brejtrové, kazatelky Náboženské obce Církve československé husitské v Hostivici. Řízení sboru se ujala Hana Krejčová, absolventka Akademie múzických umění, která vyučuje na Základní umělecké škole v Hostivici. Pod jejím vedením sbor postupně buduje svůj repertoár – najdeme v něm duchovní skladby, lidové písně, spirituály, ale též zajímavé úpravy pop music.

I když jsme původně plánovali, že Hostivický pěvecký sbor bude sborem smíšeným, nenašli se žádní odvážní zpěváci a my jsme si s postupem času uvědomili (vlastně uvědomily), že nám komorní ženské zpívání vlastně vyhovuje. Od září 2013 jsme tedy programově sborem ženským.

Rády zpíváme v domovské Hostivici i na akcích v celé České republice. Za náš největší dosavadní úspěch považujeme pozvání, abychom doprovodily zpěvem přímý televizní přenos novoroční ekumenické slavnosti, která se konala 1.1.2014 v kostele sv. Karla Boromejského v Praze – záznam najdete na webu České televize tady.

Od roku 2013 pořádáme minifestival pěveckých sborů – Hostivické sborobraní.

Na činnost sboru přispívá město Hostivice:

  • v roce 2014 částkou 33 000,- Kč
  • v roce 2015 částkou 15 000,- Kč
  • v roce 2016 částkou 10 000,- Kč
  • v roce 2017 částkou 20 000,- Kč
  • v roce 2018 částkou 35 000,- Kč
  • v roce 2019 částkou 35 000,- Kč

V roce 2016 jsme se stali členem Unie českých pěveckých sborů.

Ke zkouškám se scházíme každou středu v 19:30 v klubovně města Hostivice.