Hostivické sborobraní 2017

Konalo se jako obvykle v hostivické sokolovně, první listopadovou sobotu, tedy 4.listopadu 2017 v 18 hodin.

Program 5. ročníku byl pestrý. Vystoupily soubory
Abalone
Canto Carso
Komorní sbor ZUŠ Kladno – pobočka Hostivice
Lucky Voice Band
Hostivický pěvecký sbor